Alle kinderen hebben rechten

Alle kinderen hebben rechten

Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan mag je nog niet alles zelf beslissen. Meestal doen jouw ouders of verzorgers dit voor je. Maar alle kinderen hebben rechten. Dus ook jij!

Nederland heeft het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' ondertekend. In dit Kinderrechtenverdrag staan de fundamentele kinderrechten beschreven. Het kind heeft recht op gezonde voeding, onderwijs, wonen en gezondheid, geloof, ouders en vrienden en nog veel meer. Maar het verdrag beschermt kinderen ook tegen mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Met andere woorden, het verdrag regelt alles dat ervoor moet zorgen dat ieder kind goed kan opgroeien.

Als jij vragen hebt over jouw rechten of wanneer jij met een probleem zit dat te maken heeft met jouw rechten, bijvoorbeeld de scheiding van je ouders, dan kan je ons mailen, appen, of bellen. Wij luisteren graag naar je verhaal en geven gratis advies. Wij geven geen juridisch advies zonder eerst onderzoek te doen. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!