School

Tot je achttiende moet je gewoon naar school. Behalve als je een mbo 2, havo- of vwo-diploma hebt gehaald. 

In dat geval moet je tot je zestiende naar school.


Als je niet naar school gaat - wanneer je dat eigenlijk wel moet - heet dat spijbelen. Door te spijbelen kun je 

in de problemen komen. De leerplichtambtenaar is iemand die in de gaten houdt of je wel of niet naar 

school gaat. Als je zonder reden wegblijft, kunnen jij en je ouders worden gestraft. Jouw ouders kunnen 

dan bijvoorbeeld een boete krijgen.Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. contact