De Haagse Kinderredactie

De Haagse Kinderredactie is een groep van 12 Haagse jongeren van verschillende middelbare scholen, die zich inzetten voor kinderrechten in de stad Den Haag. Ze maken filmpjes over kinderrechten en geven hun mening over de stad Den Haag. Met die filmpjes zorgen ze ervoor dat andere jongeren kinderrechten leren kennen. Ze interviewen belangrijke personen in Den Haag over kinderrechten. Zo heeft de Haagse Kinderredactie bijvoorbeeld de burgemeester geïnterviewd.Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Bij de Haagse Kinderredactie leren de redactieleden hoe ze hun mening kunnen vormen en uiten en gaan ze in gesprek met belangrijke personen om die mening ook te laten horen.

‘De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.’
Artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind


De redactieleden komen twee keer per maand bij elkaar komen op het stadhuis of bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel om te vergaderen. In die vergaderingen wordt het maken van een filmpje, vlog of social media post besproken. Het onderwerp daarvan heeft steeds te maken met kinderrechten en de mening en vragen van de redactieleden over hun stad. De bijeenkomsten zijn 's middags na schooltijd. De vergaderingen duren ongeveer een uur tot anderhalf uur en worden begeleid door een medewerker van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De redactieleden krijgen natuurlijk altijd iets te drinken en iets lekkers!

De redactieleden maken daarna minimaal één keer in de maand een filmpje of vlog. In zo'n filmpje of vlog behandelen de redactieleden leuke onderwerpen en interviewen ze verschillende bestuurders of andere interessante personen. De leden zijn onderdeel van een echte redactie.


De redactieleden doen in deze video verslag van het lerarenprotest


MELD JE AAN VOOR DE HAAGSE KINDERREDACTIE: stuur een e-mail naar info@kinderredactie.nl met je naam, leeftijd, school en een korte motivatie.