KINDEREN EN JONGEREN (0-12)

Ben jij jonger dan 12 jaar?

KINDEREN EN JONGEREN (0-12)

Het belang van het kind staat altijd voorop.

Rechtsgebieden

Alle kinderen hebben rechten

Ben jij jonger dan 12 jaar? Dan mag je nog niet alles zelf beslissen. Meestal doen jouw ouders of verzorgers dit voor je. Maar alle kinderen hebben rechten. Dus ook jij!

Nederland heeft het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' ondertekend. In dit Kinderrechtenverdrag staan de fundamentele kinderrechten beschreven. Het kind heeft recht op gezonde voeding, onderwijs, wonen en gezondheid, geloof, ouders en vrienden en nog veel meer. Maar het verdrag beschermt kinderen ook tegen mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Met andere woorden, het verdrag regelt alles dat ervoor moet zorgen dat ieder kind goed kan opgroeien.

Als jij vragen hebt over jouw rechten of wanneer jij met een probleem zit dat te maken heeft met jouw rechten, bijvoorbeeld de scheiding van je ouders, dan kan je ons mailen, appen of bellen. Wij luisteren graag naar je verhaal en geven gratis advies. Wij geven geen juridisch advies zonder eerst onderzoek te doen. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Wat we doen

  • Wij luisteren naar je vragen
  • Wij zoeken informatie voor je op
  • We geven advies over wat je het beste kunt doen
  • We gaan mee op gesprek
  • We helpen bij het schrijven van een brief
  • Wij kunnen je helpen met een brief schrijven aan de rechter, bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden
  • Wij geven gastlessen over jouw rechten op scholen

Alles wat we doen is gratis en anoniem. Wij beantwoorden al je vragen tijdens onze spreekuren. Wij geven geen juridisch advies zonder eerst onderzoek te doen. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Brief aan de kinderrechter

Het kan zijn dat jij thuis in een vervelende situatie zit en dat je graag je stem wil laten horen.

Onder de 18 jaar kan jij niet zelf een procedure beginnen. Een uitzondering is een brief aan de rechter. Het is belangrijk dat jij kan worden gehoord en dat jij je mening kan geven. Door het schrijven van deze brief kan je aan de rechter vragen om te worden uitgenodigd voor een gesprek zodat jij je stem kan laten horen. De rechter besluit na de brief te hebben ontvangen of hij jou uitnodigt voor zo’n gesprek. Hij hoeft je brief niet te lezen als je jonger bent dan 12 jaar, maar hij mag dit wel doen. Een brief schrijven kan je doen in de volgende situaties:

* Je wil dat de rechter iemand aanwijst die jou helpt met het opkomen voor jouw mening.

* Je wil dat het gezag over jou wordt veranderd naar een van je ouders (als je ouders getrouwd zijn geweest).  

* Je wil de omgangsregeling veranderen, dus bijvoorbeeld wat vaker of juist minder vaak naar één van je ouders.

* Je wil de informatieregeling veranderen. Bijvoorbeeld dat een van je ouders minder over jou te horen krijgt.

Wij helpen jou graag met het laten horen van je mening en daarom kun je bij ons terecht voor hulp bij het schrijven van een brief aan de kinderrechter.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Scheiding

Als ouders gaan scheiden, dan moeten ze goede afspraken maken. Die afspraken kunnen gaan over bij wie je gaat wonen en wanneer de wisseldag is. Die afspraken worden opgeschreven in het ouderschapsplan. Maar het gebeurt wel eens dat kinderen het daar niet mee eens zijn. Misschien woon je bij je vader en wil je eigenlijk liever bij je moeder wonen. Of andersom. Dat is soms lastig om te zeggen, want je wil je ouders niet kwetsen of boos maken.

Toch heb jij recht op je eigen mening en je mag die mening uiten. In de wet staat dat kinderen vanaf 12 jaar aan de kinderrechter mogen vertellen bij wie ze willen wonen en hoe vaak ze de andere ouder willen zien. Eigenlijk mag dat al vanaf 10 jaar, als je daar een duidelijke mening over hebt.

Wil jij ook aan de kinderrechter vertellen wat jij na de scheiding van je ouders anders wilt? Dan kan je bij de Kinderrechtswinkel een brief aan de rechter schrijven met jouw mening. Jouw ouders zitten hier niet bij en alles wat je aan ons vertelt, blijft geheim.

Wij kunnen je helpen met het schrijven van de brief en zorgen dat de brief goed aankomt.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Vragen over je rechten?

De Kinder- en jongerenrechtswinkel geeft advies en informatie, gratis en anoniem!

Wil je je arbeidscontract laten checken?
Bezwaar maken?
Brief schrijven?
Wil je de omgangsregeling wijzigen?
Of je naam wijzigen?
Wil je dat er iemand meegaat op gesprek?
Wil je ergens anders gaan wonen?
Heb je een miskoop gedaan?
Wil je iets doen tegen cyberpesten?
Wat mag niet op social media?
Is je VOG geweigerd?
Wil je weer thuis gaan wonen?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waar wij je mee kunnen helpen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Leeftijdsladder

Als je minderjarig bent, beslissen je ouders over jou. Maar als je ouder wordt, krijg je steeds meer rechten. Op de Leeftijdsladder hieronder kun je zien wat je mag bij welke leeftijd.

 

5 jaar

Je bent leerplichtig en moet naar school.

 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Thuissituatie

Als je minderjarig bent, dus de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, kan je niet zelf een procedure beginnen, maar moet iemand anders dat voor je doen, je wordt dan vertegenwoordigd. Dit kan een ouder of voogd zijn, maar ook een bijzonder curator. De informele rechtsingang is een uitzondering hierop. In sommige gevallen kan je zelf als minderjarige naar de rechter stappen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lees meer

Nieuwsgierig?


Stel een vraag