Geen woonadres

Wat dan?

Geen woonadres

Stel, je hebt geen woonadres en je moet een zorgverzekering aanvragen, of je zorgverzekering is beëindigd omdat je geen woonadres hebt.

Met woonadres wordt bedoeld het adres dat is geregistreerd bij de BRP, de Basis Registratie Personen.

Je kunt dan een briefadres proberen te regelen.

Je kunt iemand vragen of je zijn of haar woonadres mag gebruiken als briefadres. Dit kan je vragen aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis.

De hoofdbewoner van het adres moet dan toestemming geven om het woonadres als briefadres te gebruiken.

Je kunt bij de gemeente vragen hoe je een briefadres kunt laten registreren.

Als je niemand hebt die jou een briefadres wil geven, dan kun je een briefadres aanvragen bij een hulporganisatie.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Dit is gratis en vertrouwelijk. Mail naar
info@gratisrechtshulp.nl of bel 070 - 204 204 2. Je kan je vraag ook stellen via WhatsApp naar 06 - 5555 14 44